Marieke de Leeuw

 • Waarom doen mensen wat ze doen, ook al werkt het averechts?
 • Waarom blijven mensen zitten waar ze zitten, ook al worden ze er ongelukkig van?
 • Waarom lukt het de één na tegenslag "makkelijker" dan de ander om weer zin te geven aan het bestaan?
 • Drijfveren
 • Dit soort thema’s vormen mijn drijfveren. Ik krijg er energie van om samen onderliggende patronen en belemmeringen op te sporen, ter discussie te stellen, zodat de ander voelt dat hij altijd een keuze heeft, zijn zelfsturend vermogen toeneemt en hij of zij datgene gaat doen wat het beste past. Energie gaat stromen, balans wordt hersteld.
 • Groei
 • Met jarenlange ervaring als huisarts, arbo-arts èn de nodige levenservaring ben ik in 2015 gestart met mijn coachpraktijk.
 • In mijn werk als arts zie ik hoeveel impact ingesleten denk- en gedragspatronen kunnen hebben op het functioneren en welbevinden van mensen. Hoe beknellend en verlammend deze kunnen zijn.
 • In mijn coachpraktijk heb ik als "professioneel sparringpartner" de mogelijkheid hier dieper op in te gaan en mensen uit te nodigen hun eigen "spoken" te onderzoeken om erachter te komen dat er ook zoveel kracht en potentie aanwezig is. Door datgene wat in potentie aanwezig is aandacht te geven, groeit het en ontstaat ruimte om het anders te gaan doen
 • Arts en coach
 • Mijn achtergrond als huisarts heeft een duidelijke meerwaarde bij het coachen, bijvoorbeeld bij het duiden van stress gerelateerde klachten, bij het begeleiden van mensen met chronische medische problematiek, bij het coachen van professionals in de zorgsector.
 • Mijn werkervaring in de arbodienstverlening heeft mij bovendien veel geleerd over het krachtenveld op de werkvloer, bijvoorbeeld bij (dreigend) verzuim, reorganisatie of disfunctioneren.
 • Kenmerkend
 • Mensen typeren mij als iemand bij wie je je snel op je gemak voelt, die de juiste vragen weet te stellen, vlot tot de kern van een probleem komt en die zowel analytisch als intuïtief sterk is.