hoe ik werk

  • Intake
  • Een coachtraject is maatwerk. Tijdens een eerste gesprek wordt afgetast of coach, coachee en problematiek/vraagstuk bij elkaar passen. In de intake¬†worden coachvraag en -doel verder uitgediept en wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken. Meestal zijn 3-8 gesprekken nodig.
  • Inclusive model van aandacht
  • Er wordt veel gepraat, maar ook ervaren en gedaan. Een mens is immers meer dan zijn denken, dan ratio. Een mens denkt, voelt, is, doet en heeft te maken met zijn omgeving. Door al deze aspecten van het mens-zijn te betrekken in de begeleiding (inclusive model), ontstaat er werkelijk beweging en is het resultaat diepgaander, duurzamer.
  • Luisteren
  • Kenmerkend voor mijn manier van werken is goed luisteren, kijken, voelen wat er gebeurt of juist niet gebeurt en daar op aansluiten, reflecteren, doorgaan. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken en invalshoeken¬†zoals transactionele analyse, VBT (value based transformation), RET, werken met het onbewuste, werken met subpersonen, kernkwaliteiten. De methode is hierbij geen doel op zich, maar staat ten dienste van het proces van de coachee.
  • Transparantie
  • Ik werk zowel in opdracht van werkgevers als met particulieren. Indien een ander dan de coachee de opdrachtgever is vindt ook met deze partij afstemming plaats. Dit gebeurt op zorgvuldige en transparante wijze, zodat de relaties binnnen de aanwezige driehoeksverhouding werkgever-werknemer/coachee-coach niet onder druk komen te staan.